Co nowego? co się dziać będzie….

02. – 04.07.2021

Letnie spotkanie taneczne FOR FUN

Osoby prowadzące zajęcia taneczne, zapraszam na wymianę doświadczeń.

Proponuję zabawę taneczną w piątek a w sobotę zajęcia prowadzone przez nas samych.

Sobota i niedziela zajęcia od rana.
W niedzielę rozjedziemy się o 15 bo pewnie przybędziemy się z różnych kierunków.

Jeśli macie inne sugestie, piszcie! Temat jest otwarty.

Koszt: Uczestnicy dzielą się kosztem wynajmu sali.

Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie…chyba, że będzie nas garstka. Wtedy chętnym udostępniam mój dom i ogród na wspólne biesiady i posiłki.

Piszcie kto chce się spotkać, tańczyć i biesiadować!

11./12.09.2021

Warsztat bułgarskich tańców korowodowych i tańców liniowych,

prowadzenie Dimitar Petrov

Serdecznie zapraszam na warsztat tańców bułgarskich i tańców liniowych. Nasz nauczyciel Dimitar Petrov (Mitko) jest profesjonalnym choreografem bułgarskich tańców ludowych, absolwentem Akademii Muzyki, Tańca i Sztuki w Płowdiwie w Bułgarii. Od ponad 35 lat jego głównym zainteresowaniem jest badanie unikalnych i różnorodnych tradycji i stylów ludowych we wszystkich regionach etnograficznych w Bułgarii.
Przez 26 lat występował na scenach całego świata jako profesjonalny tancerz wiodący w jednym z najlepszych profesjonalnych zespołów w Bułgarii (Ensemble Trakia – Plovdiv) pod kierownictwem jednego z najlepszych nauczycieli tańca – profesora Kirila Djeneva.
Od 1995 roku jest choreografem Zespołu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży w Płowdiwie, gdzie szkolił 250 dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
Jego klub tańca ludowego „Charodeitsi” dla osób w każdym wieku, które chcą uczyć się tradycyjnych tańców bułgarskich, obchodził w 2017 r. 10-lecie istnienia.
Dimitar Petrov (Mitko) był gościnnym nauczycielem tańca na warsztatach dla tradycyjnych tańców bułgarskich i bałkańskich regularnie w Austrii, na Węgrzech, w Anglii, na Tajwanie, w Macedonii, Niemczech, Holandii i Belgii, gdzie istnieje duże zainteresowanie tańcami bułgarskimi i bałkańskimi.
Układa choreografie sceniczne tworzone dla zespołu Iglika – Bułgaria, zespół Martenitsa – Budapeszt, Bałkany – Bekeshaba, Ensemble Kitka – Wiedeń odniosły wielki sukces na festiwalach i imprezach ludowych.
Tańczymy w sobotę od 10 do 15, w niedzielę od 9 do 14
Inwestycja: 250 zł/os.
Zapisy: folkforfunpoznan@gmail.com
…….
I cordially invite you to the Bulgarian dances workshop. Our teacher Dimitar Petrov (Mitko) is a professional choreographer of Bulgarian folk dances, a graduate of the Academy of Music, Dance and Art in Plovdiv, Bulgaria. For over 35 years, his main interest has been the study of unique and diverse folk traditions and styles in all ethnographic regions in Bulgaria.
For 26 years he has performed on stages all over the world as a professional leading dancer in one of the best professional ensembles in Bulgaria (Ensemble Trakia – Plovdiv) under the guidance of one of the best dance teachers – Professor Kiril Djenev.
Since 1995, he has been the choreographer of the Children and Youth Folk Group in Plovdiv, where he trained 250 children aged 6 to 18.
His Folk Dance Club „Charodeitsi” for people of all ages who want to learn traditional Bulgarian dances celebrated its 10th anniversary in 2017.
Dimitar Petrov (Mitko) was a guest dance teacher at workshops for traditional Bulgarian and Balkan dances regularly in Austria, Hungary, England, Taiwan, Macedonia, Germany, the Netherlands and Belgium, where there is great interest in Bulgarian and Balkan dances.
He arranges stage choreographies for the Iglika – Bulgaria ensemble, the Martenitsa – Budapest ensemble, the Balkans – Bekeshaba, and Ensemble Kitka – Vienna have been very successful at festivals and folk events.
We dance on Saturday from 10 am to 3 pm, on Sunday from 9 am to 2 pm
Investment: PLN 250 / person
Registration: folkforfunpoznan@gmail.com